Παραγγελίες

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΝ LINE

Συνδεθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα γίνετε μέλη παίρνοντας κωδικό μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και παραγγείλτε on line
το καλάθι της εβδομάδας

Παραγγελίες δεχόμαστε και μέσω κινητού τηλεφώνου Cosmote 6936873007


Παραγγελίες ΟΝ LINE